Φραγκόκοτες γκρι

Η Μελεαγρίδα (Numidia meleagris – κοινώς φραγκόκοτα) είναι χαρακτηριστική αντιπρόσωπος της τάξης ορνιθόμορφα, ημερόβιο και κυρίως εδαφόβιο. Περπατεί και τρέχει άνετα, ενώ μερικά άλλα είδη πετούν αδεξια σε μικρές αποστάσεις